Over Emmaus Domstad

Activists of Change

Emmaus Domstad met drie kringloopwinkels en een opvang voor dak- en thuislozen, allen in Utrecht, is een zelfstandige ANBI stichting die deel uitmaakt van de Federatie Emmaus Nederland. (FEN)

Emmaus is een internationale beweging, opgericht door Abe Pierre in 1949, in Parijs.

Over Emmaus Domstad

Activists of change

Emmaus Domstad met drie kringloopwinkels en een opvang voor dak- en thuislozen, allen in Utrecht, is een zelfstandige ANBI stichting die deel uitmaakt van de Federatie Emmaus Nederland. (FEN)

De Emmaus beweging is ook een brede internationale beweging. Ontstaan in Parijs, gestart in 1949 door Abe Pierre.

Het ontstaan van Emmaus Domstad.

De Emmaus-beweging werd in 1949 opgericht door Abbé Pierre in Frankrijk. Hij begon met het onderdak bieden aan daklozen en mensen in nood en richtte al snel gemeenschappen op waar deze mensen samen konden leven en werken.

In 1978 werd Emmaus Domstad opgericht in Utrecht. Deze gemeenschap ontstond uit de behoefte om daklozen en mensen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en tegelijkertijd een duurzaam en sociaal initiatief te starten.

Lees meer over de ontstaansgeschiedenis van de Emmaus beweging:  Ontstaansgeschiedenis – Emmaus Nederland

Emmaus Internationaal

Sinds 1949 zijn de kernwaarden solidariteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Een hoopvolle toekomst

Emmaus biedt naast een slaapplaats veel meer, je wordt direct in je kracht gezet. Hierdoor ontstaat er weer zelfvertrouwen en perspectief.

Missie, visie en kernwaarden – Emmaus Domstad

Bij Emmaus Domstad bieden we dak- en thuislozen een woonruimte en de kans om terug te keren in de maatschappij. Daarnaast bieden we steun en materialen aan verschillende maatschappelijke projecten. Met onze kringloopwinkels financieren we deze missie. Onze volledige missie, visie en de kernwaarden van Emmaus Domstad delen we hier met je.

Missie

Bij Emmaus zitten praktische idealisten. We zijn solidair met de meest kwetsbaren in de samenleving. We zijn zelfredzaam en ongebonden. We verdienen ons eigen geld, onder andere met onze kringloopactiviteiten. We zijn gericht op belangrijke doelen: mensen mogelijkheden geven hun leven zinvol in te vullen en weer op weg te helpen uit een probleemsituatie; het milieu te verbeteren door het sorteren en zoveel mogelijk hergebruiken van afgedankte producten; mensen met een kleine beurs de gelegenheid geven om voor weinig geld kleding en spullen te kopen; geld dat we overhouden te doneren aan goede doelen in binnen-en buitenland.

Visie

1. De stichting heeft ten doel het opvangen van mensen die uit een probleemsituatie komen in haar woon-en werkgemeenschappen;

2. Het in stand houden en stichten van nieuwe woon-en werkgemeenschappen, deze vorm te geven volgens de idealen status quo van de Emmaus beweging:samen wonen, werken en delen waarbij het sociale aspect heel belangrijk is; de bewoners en medewerkers kunnen life en leed met elkaar delen en regelmatig aan gezamenlijke activiteiten deel nemen.

3. Het financieel, materieel en persoonlijk ondersteunen van projecten in binnen-en buitenland die vallen binnen de scoop van de Emmaus beweging;

4.De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van inkomsten uit het hergebruik van goederen en materialen waardoor tevens een duurzame bijdrage wordt geleverd aan het milieu alsmede andere activiteiten.

Kernwaarden

1.Respect tonen
2.Uitgaan van de menselijke waardigheid
3.Solidair zijn met kwetsbaren
4.Eerlijk en transparant zijn
5.Delen
6.Open en gastvrij zijn