CORONA UPDATE!

Main Content

Alle vestigingen zijn weer open!!

We zijn er weer, hetzij wel in ennigzins aangepaste vorm. Alle vestigingen zijn weer open en de inbreng is ook weer van kracht maar ook nu zijn er weer een aantal spelregels waar wij en daarmee ook U zich aan moet houden.

Lombok, Parkwijk en Overwecht zijn weer open maar we mogen vanwege de regels en met oog op uw en onze veiligheid maar een bepaalde aantal klanten naar binnen laten en daarnaast hebben wij een monkapjes plicht ingesteld voor de klanten en medewerkes. Ook is nog steeds een mandje verplicht en is het handen wassen ook weer van kracht. De mandjes worden voor u schoongemaakt door een van onze medewerkers.

In lombok 17 personen

In parkwijk 25 personen

In overvecht 20 personen.

Wij wensen u ondanks alles toch een fijne winkeltijd bij Emmaus Domstad.

 

Hier boven ziet u alle regels die wij momenteel hanteren waardoor wij op een zo veilig mogelijke manier er weer voor u kunnen zijn.

 

Mocht u ons intussen willen steunen in deze huidige moeilijke situatie, dan kan dat door een gift over te maken op NL74 RABO 0140 8317 62, ten name van Emmaus Domstad en onder vermelding van “gift”.  Daarvoor danken we u heel hartelijk!

Emmaus Domstad in Utrecht vangt mensen uit een probleemsituatie op, met name dak- en thuislozen, en biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen.  In inkomsten wordt voorzien door drie kringloopwinkels in Parkwijk, Lombok en Overvecht, waar bewoners en vrijwilligers samen leuk en zinvol werk doen.  Met de opbrengsten worden tevens projecten gesteund, in binnen- en buitenland.  Wij hebben een goede samenwerking met de andere Emmausvestigingen in de gemeente Utrecht: Emmaus Haarzuilens, waaronder ook de kledingwinkel in de Mgr. Van de Weteringstraat valt.

Lees meer over Emmaus Domstad